Pályázatok


I. „A MÉHEK EGÉSZSÉGVÉDELME ÚJSZERŰ ALIMENTÁCIÓ ELJÁRÁS ALKALMAZÁSÁVAL”

A kedvezményezett neve: Lourdes Honey Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: A méhek egészségvédelme újszerű alimentáció eljárás alkalmazásával
A támogatás összege: 199 990 808 Ft
A támogatás intenzitása: 69,75 %
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretein belül a méhcsaládok célzott etetését biztosító új eszközrendszer, illetve a mikrokapszulázott élelmiszer-komponensek kifejlesztésre kerültek. Új prebiotikum-féleségek, szimbiotikus hatóanyag-kombináció és a rost-pótlására alkalmas szénhidrát keverékek lettek létrehozva. Új gyümölcs feldolgozási eljárás és íz- aromaanyagok feltárása révén egyedi élelmiszerprototípusok kerültek kialakításra. Termék és technológiafejlesztési feladatok lettek elvégezve a méhkenyér és a krémméz alapú prototípusok kifejlesztése érdekében. Az elvárt fiziológiai előnyök igazolására újszerű és egyedi in vitro modellkísérletek, illetve humánklinikai vizsgálatok lettek végrehajtva.
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019. 08. 31.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00461 Széchenyi logó


II. „RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ELTERJESZTÉSE A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN - Rugalmas, családbarát módszerek bevezetése a munkáltatóknál”

A kedvezményezett neve: Lourdes Honey Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás fejlesztése a Lourdes Honey Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 6,46 millió Forint
A támogatás mértéke (%): 100
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében különböző atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével kívánjuk elősegíteni a munkavállalók számára a munka és magánélet közti egyensúly javítását, amely közvetlenül növelheti a munkavállalói elégedettséget. A rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez tanácsadási, valamint képzési szolgáltatás is igénybevételre kerül. A tanácsadás az alábbi területekre terjed ki:
· Kapcsolódó jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás,
· Szervezetfejlesztési szabályzatok kialakítása,
· Humán erőforrás-fejlesztési szabályzatok kialakítása,
· IT fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadás.

A megvalósuló képzések (team coaching, időgazdálkodás, kommunikációs képzés, teljesítményértékelés, vezetőfejlesztés) a munkavállalók számára segítséget nyújtanak a rugalmas foglalkoztatási formára való átállásra, és annak hatékony alkalmazására, míg a vezetők részére az atipikus formák alkalmazása során megszerzett tudás és tapasztalat mélyítése és a legújabb tendenciák megismertetése a cél.

A projekt keretein belül lehetőség van eszközbeszerzésre, amelynek keretében a munkakör átalakításba bevont 4 munkavállaló részére rugalmas munkavégzést támogató eszközök kerülnek megvásárlásra. Az előzőek mellett munkahelyi mentor támogatja a rugalmas foglalkoztatásban résztvevő munkavállalókat a projekt során.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 03. 14.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00330 Széchenyi logó


III. „LOURDES HONEY KFT. TERMÉKEINEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE”

A kedvezményezett neve: Lourdes Honey Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
Pályázati felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15
A szerződött támogatás összege: 173 345 653 Ft
A támogatás mértéke (%): 50
A projekt tartalmának bemutatása:
A Lourdes Honey Kft. üzleti célja és a piaci igények megkívánják a technológiai fejlesztéseket, az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelését, melynek eredményeként a társaság hosszú távon biztosítani tudja a versenyképességét nem csak hazai, de nemzetközi szinten is.
A fejlesztés alapja egy korszerű, az előírásoknak, szabványoknak és színvonalnak is mindenben megfelelő üzemi épület kialakítása, melynek részét képezi egy napelemes rendszer kialakítása is.

A projekt megvalósításának várható pozitív hatásai az alábbiak:
1. Több megrendelés fogadása, nagyobb kapacitás, nagyobb vevői megelégedettség alakul ki: Az eddigi években több volt a megrendelés, mint amennyit elő lehetett a meglévő üzemben állítani, így a tervezett új üzemcsarnokkal nagyobb lesz a cég kapacitása és több megrendelést lehet fogadni, mellyel tovább növelhető a vevői megelégedettség.
2. Folyamatosan bővülő üzleti partnerek: A külföldi kiállítások által egyre nagyobb üzleti hálózatra tett szert a cég világszerte. A nagyobb kapacitás és az új, innovatív termékek által tovább növelhető a cég ismertsége, mely további üzleti partnereket fog generálni. Mindezek hozzájárulnak a cég versenyképességének növeléséhez.
3. Az új üzemben is bevezetésre kerülnek a szükséges minőségbiztosítási rendszerek, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy tartani tudja a cég az eddigi minőségi színvonalat.
4. Új tanúsítványok beszerzése tervezett, melyekkel tovább növelhető a fogyasztói bizalom, nő a vásárlói elégedettség, erősíthető a cégimázs, és új piaci és vásárlói szegmensek elérése válik lehetővé.
5. Fejlesztés megvalósításával a cég közép- és hosszútávú eredményessége, jövedelmezősége rendkívüli mértékben nő, szavatolva ezzel az újabb fejlesztések, beruházások finanszírozhatóságát.
6. Nő a Kft. alkalmazottainak száma, ezzel is biztosítva a vidéki területek foglalkoztatásának bővítését.
7. Költséghatékony gyártás a napelem telepítésével.

A megvalósuló képzések (team coaching, időgazdálkodás, kommunikációs képzés, teljesítményértékelés, vezetőfejlesztés) a munkavállalók számára segítséget nyújtanak a rugalmas foglalkoztatási formára való átállásra, és annak hatékony alkalmazására, míg a vezetők részére az atipikus formák alkalmazása során megszerzett tudás és tapasztalat mélyítése és a legújabb tendenciák megismertetése a cél.

A projekt keretein belül lehetőség van eszközbeszerzésre, amelynek keretében a munkakör átalakításba bevont 4 munkavállaló részére rugalmas munkavégzést támogató eszközök kerülnek megvásárlásra. Az előzőek mellett munkahelyi mentor támogatja a rugalmas foglalkoztatásban résztvevő munkavállalókat a projekt során.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 03. 31.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00330

ERFA tábla